Why choose us?

DMG s.r.o is a company situated next to the Slovak city Nitra and its focused on managing reconstructions, repairment and maintaining railway vehicles.
Our company is managed by the team of experienced,dynamic and flexible people. You will be captured by their responsibility and consenquntiality when dealing with the request.

We are cooperating with influential companies in European Union and out. Company offers benefits of family company to its employees.

Referencies:

Certificates:

Prečo zvoliť DMG s.r.o?

DMG s.r.o je spoločnosť, ktorá sídli pri Slovenskom meste Nitra a sústreďuje sa na činnosť v oblasti rekonštrukcie, opráv a údržby dráhových vozidiel. Naša spoločnosť je vedená tímom skúsených, dynamických a flexibilných ľudí, ktorí Vás zaujmú ich zodpovednosťou a dôslednosťou pri plnení úloh zadaných externým prostredím.

Spolupracujeme s významnými spoločnosťami vrámci Európskej Únie ale aj mimo nej. Naša spoločnosť taktiež poskytuje výhody rodinného prostredia

 

 

Referencie:

Certifikáty:

1/1

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©