SERVIS A OPRAVA 

Dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel,

drobnej železničnej mechanizácie

Trvalá podpora prevádzkyschopnosti dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel a drobnej železničnej mechanizácie s možnosťou poskytnutia „full“ servisu.

 

 • spoločnosť DMG, s. r. o. štandardne zabezpečuje a vykonáva záručný a pozáručný servis

 • efektívne riešenie, profesionálny prístup a vysoká úroveň poskytovaných služieb je vykonávaní prostredníctvom odborne školeného personálu

 • rešpektujú sa potreby zákazníkov a vie navrhnúť dlhodobé zaistenie systému pravidelnej prevádzkovej údržby vozidiel a mechanizácie

 • systémovo dokáže DMG, s. r. o. ponúknuť kompletný servis od vlastných opráv, údržby až po pravidelné prehliadky, kontroly a skúšky podľa súčasne platnej legislatívy

Spoločnosť DMG, s. r. o. vykonáva servis a opravy prevažne týchto dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel.

 •  Motorový univerzálny vozík (MUV) a jeho modifikácie (MUV 69, MUV 90, PUŠL 71,KSF 70 a pod.)

 •  Motorový vozík a jeho modifikácie (MV 80)

 •  Stroje pre diagnostiku trolejového vedenia a ich modifikácie (MVTV 02, 03)

 •  Prívesný vozík k MUV (PV, PVK)

 •  Stroje na výmenu podvalov a ich modifikácie (SVP 60, SVP 74, UNO 80)

 •  Stroje na čistenie koľajového kameniva a ich modifikácie (SČH, SČ celoprofilové)

 •  Stroje na čistenie priechodného prierezu a ich modifikácie (SČH . S)

 •  Hnacie dráhové vozidlá - rušne

Opravu, údržbu a repas vykonávame na predmetnej drobnej mechanizácií:

 

 •  ručná elektrická vibračná podbíjačka

 •  elektrická vŕtačka drevených podvalov

 •  motorová vŕtačka drevených podvalov

 •  motorová zatáčačka upevňovadiel (ručná, s pojazdom)

 •  elektrická zatáčačka upevňovadiel

 •  kombinovaná píla s vŕtačkou koľajníc

 •  motorová píla koľajníc

 •  elektrická píla koľajní,

 •  motorový rozbrusovací stroj koľajníc

 •  motorová vŕtačka koľajníc

 •  elektrická vŕtačka koľajníc

MOBILNÝ SERVIS


DMG, s. r. o. prostredníctvom služby MOBILNÝ SERVIS poskytuje zákazníkom možnosť realizácie opravy priamo pri vozidle, mechanizácií v prevádzke.


MOBILNÝ SERVIS  - výhody:

 

 •  oprava vozidla, mechanizácie na mieste

 •  skrátenie času vyradenia vozidla, mechanizácie z prevádzky

 •  eliminácia nákladov na prepravu vozidla, mechanizácie do/z dielne

 •  flexibilný a kompetentný opravárenský zásah

 •  GPS monitoring polohy Mobilného servisu