ECM

Železničné vozne, vozne pre osobitné účely železníc

ECM (Entity in Charge of Maintenance - Subjekt zodpovedný za údržbu). DMG, s. r. o. získala Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán Žilinská univerzita v Žiline potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES, nariadením (EU) č. 445/2011 a nariadením (EÚ) 2019/779. DMG, s. r. o. každoročne predkladá

certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.

DMG, s. r. o. je tvorcom predpisu údržby nákladných vozňov (DMG NV), ktorý bol certifikačným orgánom akceptovaný v plnom rozsahu.


Výhody poskytovania výkonu ECM

 

  •  kompetentné poskytovanie funkcií ECM v súlade s legislatívou

  •  implementácia predpisu údržby nákladných vozňov na vozne partnera

  •  vykonávanie technických kontrol expertmi DMG, s. r. o.

  •  funkcia poskytovanie údržby realizovaná vo vlastných dielňach a mobilným servisom