NÁKLADNÁ ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Vozňové, vozidlové prepravy

Tento systém prepravy zahŕňa prepravu jednotlivých vozňov, vozidiel resp.
skupín vozňov (skupina - 5 a viac vozňov na jeden prepravný doklad) podľa
plánu vlakotvorby. Uvedený plán stanovuje prepravnú cestu a vlaky, ktorými
je daná zásielka prepravovaná. Preprava jednotlivých vozňov, vozidiel je
riešením prepravných potrieb trhu a je výhodná pri prepravách menšieho
počtu zásielok do viacerých destinácií.

 

  •  preprava komodít

  •  preprava odpadov

  •  preprava nebezpečných tovarov

  •  mimoriadne zásielky

  •  vlečkové služby

  •  podporné služby – prenájom HDV

Železničnú dopravu vieme následne presmerovať na cestnú dopravu
a zabezpečiť dodávky až na konečné miesto určenia.