DOPRAVNÉ A INŽINIERSKE STAVBY

Stavebné práce v železničnej sieti, vlečky

DMG, s. r. o. ponúka portfólio komplexných služieb súvisiacich s prácami na železničnej infraštruktúre. Zabezpečuje spracovanie zámerov, kalkulácií projektov, územných rozhodnutí, stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.


Výkon stavebných činnosti, prác na:

  •  koľajovom zvršku a spodku,

  •  nástupíšť a zastávok,

  •  železničných úrovňových priecestí

  •  protihlukových stien

  •  budovách