OSTATNÉ ČINNOSTI 

Dráhové vozidlá, špeciálne dráhové vozidlá, stavba

DMG, s. r. o. na základe požiadaviek zákazníkov vykonáva aj samostatné činnosti
a to:

 •  technické kontroly dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel „M“, „MVJ“, „N“ a „T“ (aj dvojcestné)

 •  bezpečnostné prehliadky dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel „M“, „MVJ“, „N“ a „T“ (aj dvojcestné)

 •  technickú spôsobilosť dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel „T“ (aj dvojcestné)

 •  samostatnú defektoskopiu konštrukčných prvkov dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

 •  váženie dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel (kontrola a nastavovanie kolesových tlakov na koľajovej váhe)

 •  skúšky a merania

 •  kovoobrábanie, kovovýroba

 •  stolárske práce

 •  renovácia a výroba náhradných dielov dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

 •  čistenie a dezinfekcia dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

 •  umývanie a čistenie dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

 •  úprava jazdného profilu dvojkolesí a sústruženie brzdových kotúčov dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

 •  prevádzkové revízie a tlakové skúšky tlakových nádob (UTZ)

 •  revízia elektrického zariadenia (UTZ)

 •  revízia zdvíhacieho zariadenia (UTZ)

 •  revízia kontajnerov ISO (UTZ)

 •  príprava dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel na zimnú/letnú prevádzku

 •  výmena oleja spaľovacieho motora a prevádzkových hmôt

 •  kontrola tlakomerov

 •  nápisy na dráhových vozidlách, špeciálnych dráhových vozidlách

 •  vykonanie povrchovej úpravy celkovej resp. čiastočnej dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel LAK I, II, II, náter antigrafity

 •  úprava povrchov starých náterových hmôt a hrdze abrazívnym spôsobom

 •  montáž, servis a kalibrácie digitálnych rýchlomerov do dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel (TT 43, TT 62)

 •  generálne opravy pohonných agregátov dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

Svoje služby poskytujeme celosieťovo.