V súčasnosti DMG, s.r.o. ponúka portfólio komplexných služieb súvisiacich s drobnými údržbovými prácami na železničnej infraštruktúre. Zabezpečuje spracovanie zámerov, kalkulácií projektov podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práce súvisiace s  drobnými údržbovými prácami na železničnej sieti, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, priecestí a protihlukových stien.

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©