Železničná infraštruktúra

V súčasnosti DMG, s.r.o. ponúka portfólio komplexných služieb súvisiacich s drobnými údržbovými prácami na železničnej infraštruktúre. Zabezpečuje spracovanie zámerov, kalkulácií projektov podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

 

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práce súvisiace s  drobnými údržbovými prácami na železničnej sieti, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, priecestí a protihlukových stien.

Opravy, údržbu a repas malej (drobnej) železničnej mechanizácie

 

Popis: Drobnou mechanizáciou sú stroje a zariadenia, určené:

 • pre drobnú údržbu železničného zvršku a spodku,

 • pre odstraňovanie lokálnych závad na železničnej infraštruktúre,

 • ako doplnková mechanizácia pri väčších opravných prácach železničného zvršku a spodku.

Základná charakteristika drobnej mechanizácie:

      1 - nenáročná údržba a obsluha,

      2 - nízka hmotnosť – prenosné stroje a zariadenia.

 

Opravu, repas vykonávame na:

 • ručná elektrická vibračná podbíjačka,

 • elektrická vŕtačka drevených podvalov,

 • motorová vŕtačka drevených podvalov,

 • motorová zatáčačka upevňovadiel (ručná, s pojazdom)

 • elektrická zatáčačka upevňovadiel,

 • kombinovaná píla s vŕtačkou koľajníc,

 • motorová píla koľajníc,

 • elektrická píla koľajníc,

 • motorový rozbrusovací stroj koľajníc,

 • motorová vŕtačka koľajníc,

 • elektrická vŕtačka koľajníc.

 

 

Kontakt

Tel.:        +421 0915 738 284

 E-mail:     dmg1@wircom.sk

Adresa:    Školská 470, 956 12 Preseľany

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©