Dvojkolesia 

Oprava, údržba dvojkolesia dráhových vozidiel, 

    - Rozlisovanie
    - Výmena nápravy, výmena monoblokov
    - Vykonanie nedeštruktívnych skúšok  
    - Vyváženie
    - Elektronicky vypracovaná dokumentácia

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©