Traťové stroje

1
1

2
2

7
7

1
1

1/6

MUV 69 po generálnej oprave

1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

MUV 69 - rozpracované

1
1

2
2

8
8

1
1

1/8
1
1

2
2

7
7

1
1

1/7

MUV 69 - rozpracované

1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

SUP 74 po bežnej oprave

2
2

3
3

10
10

2
2

1/10

MUTV 02 po strednej oprave

1
1

2
2

8
8

1
1

1/8

MUTV 02 - rozpracované

Vozne 

1
1

2
2

4
4

1
1

1/4

Oprava podvozku vozňa

1
1

2
2

4
4

1
1

1/4

Vyviazanie vozňa

1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

Modernizácia nadstavby vozňa

1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

Oprava vozňa pre špeciálne účely 

Výroba a iné

1
1

2
2

5
5

1
1

1/5

Vozeň 740 - lakovanie

1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

Prídavné zariadenie k dráhovým vozidlám

1
1

2
2

4
4

1
1

1/4

Oprava agregátov dráhových vozidiel