MODERNIZÁCIA

Dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

Spoločnosť DMG, s. r. o. vykonáva komplexné modernizácie dráhových
vozidiel a špeciálnych dráhových vozidiel. Pôvodné dráhové vozidlá
a špeciálne dráhové vozidlá prechádzajú v DMG, s. r. o. procesom
komplexnej modernizácie a to v rozsahu pohonný agregát, prenos pohonu,
elektroištalácia, kabína a všetky ostatné konštrukčné prvky, ktoré prinášajú
dráhovým vozidlám a špeciálnym dráhovým vozidlám vlastnosti zrovnateľné
s novými vozidlami. Vysoká spoľahlivosť a predĺženie údržbových cyklov sú
dôležitým faktorom pri znížení nákladov na prevádzkyschopnosť vozidiel.
Komplexne modernizované vozidlá spĺňajú súčasne platné emisné a hlukové
limity.
Spoločnosť DMG, s. r. o. vykonáva modernizáciu prevažne týchto dráhových
vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel.

 

  • Motorový univerzálny vozík (MUV) a jeho modifikácie (MUV 69, MUV 90, PUŠL 71,KSF 70 a pod.)

  • Motorový vozík a jeho modifikácie (MV 80)

  • Stroje pre diagnostiku trolejového vedenia a ich modifikácie (MVTV 02, 03)

  • Prívesný vozík k MUV (PV, PVK)

  • Stroje na výmenu podvalov a ich modifikácie (SVP 60, SVP 74, UNO 80)

  • Stroje na čistenie koľajového kameniva a ich modifikácie (SČH, SČ celoprofilové)

  • Stroje na čistenie priechodného prierezu a ich modifikácie (SČH . S)

  • Hnacie dráhové vozidlá - rušne