Nápravy

Opravy, údržba, výroba náprav špeciálnych dráhových vozidiel, 
- Nápravy pre traťové stroje Ø 700 – 720 mm 
- Vykonanie revízie ložísk, vykonanie nedeštruktívnych skúšok 
- Úprava povrchu náprav a monoblokov tryskovaním, kefovaním alebo
osústružením, vykonanie povrchovej úpravy
- Elektronicky vypracovaná dokumentácia

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©