Prečo zvoliť DMG s.r.o?

DMG s. r. o. je spoločnosť, ktorá sídli pri Slovenskom meste Nitra a sústreďuje sa na činnosť v oblasti rekonštrukcie, opráv a údržby dráhových vozidiel, drobnej železničnej mechanizácie a stavebných prác na železničnej sieti, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, železničných úrovňových priecestí a protihlukových stien. Spoločnosť je vedená tímom skúsených, dynamických
a flexibilných ľudí, ktorí Vás zaujmú ich zodpovednosťou a dôslednosťou pri
plnení úloh zadaných externým prostredím.

Spolupracujeme s významnými spoločnosťami v rámci Európskej Únie ale aj mimo nej. Spoločnosť taktiež poskytuje výhody rodinného prostredia.

 

 

Referencie:

Certifikáty:

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©