Prečo zvoliť DMG s.r.o?

DMG s. r. o. je spoločnosť, ktorá sídli pri Slovenskom meste Nitra a sústreďuje sa na činnosť v oblasti rekonštrukcie, opráv a údržby dráhových vozidiel, drobnej železničnej mechanizácie a stavebných prác na železničnej sieti, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, železničných úrovňových priecestí a protihlukových stien. Spoločnosť je vedená tímom skúsených, dynamických
a flexibilných ľudí, ktorí Vás zaujmú ich zodpovednosťou a dôslednosťou pri
plnení úloh zadaných externým prostredím.

Spolupracujeme s významnými spoločnosťami v rámci Európskej Únie ale aj mimo nej. Spoločnosť taktiež poskytuje výhody rodinného prostredia.

 

 

Referencie:

Certifikáty:

ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p
ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p

ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p
ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p

ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p
ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p

ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p
ISO_Certifikáty DMG 9001, 14001, 45001-p

1/6
0001 (1)
0001 (1)

0001 (1)
0001 (1)

1/1
0001 (2)
0001 (2)

0001 (2)
0001 (2)

1/1
0001 (3)
0001 (3)

0002 (1)
0002 (1)

0001 (3)
0001 (3)

1/2
0001 (4)
0001 (4)

0002 (2)
0002 (2)

0003 (1)
0003 (1)

0001 (4)
0001 (4)

1/3
0001 (5)
0001 (5)

0002 (3)
0002 (3)

0003 (2)
0003 (2)

0001 (5)
0001 (5)

1/3
0001 (6)
0001 (6)

0002 (4)
0002 (4)

0003 (3)
0003 (3)

0001 (6)
0001 (6)

1/3
DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-
DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-

DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-
DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-

DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-
DÚ SR - UTZ elektrické E2, E6, E6a, E10-

1/2
0001 (8)
0001 (8)

0002 (6)
0002 (6)

0003 (5)
0003 (5)

0001 (8)
0001 (8)

1/3
DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00
DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00

DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00
DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00

DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00
DÚ SR - UTZ NDT koľajnice, mosty-page-00

1/2
0001 (10)
0001 (10)

0002 (8)
0002 (8)

0003 (6)
0003 (6)

0001 (10)
0001 (10)

1/3
0001 (11)
0001 (11)

0001 (11)
0001 (11)

1/1
0001 (12)
0001 (12)

0001 (12)
0001 (12)

1/1
0001 (13)
0001 (13)

0002 (9)
0002 (9)

0001 (13)
0001 (13)

1/2
MDV SR - poverenie TK DV-page-001
MDV SR - poverenie TK DV-page-001

MDV SR - poverenie TK DV-page-002
MDV SR - poverenie TK DV-page-002

MDV SR - poverenie TK DV-page-003
MDV SR - poverenie TK DV-page-003

MDV SR - poverenie TK DV-page-001
MDV SR - poverenie TK DV-page-001

1/3
DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-001
DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-001

DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-002
DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-002

DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-001
DÚ SR - UTZ NDT DV, SDV-page-001

1/2