Defektoskopia 

Spoločnosť DMG s.r.o. poskytuje špičkové služby v oblasti nedeštruktívneho testovania
konštrukčných prvkov dráhových vozidiel.
Metódou NDT VT, MT, UT:
   - kontrola kolies dráhových vozidiel
    - kontrola nápravy dráhového vozidla 
    - ťahadlové ústrojenstvo
    - závitové spriahadlo
    - zvary na nárazníkoch 
    - listové pružiny 
    - podvozky a rámy dráhových vozidiel

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©