Technické kontroly dráhových vozidiel 

- Nákladné vozne

Hlavnou náplňou je revízia (Technická kontrola) nákladných vozňov v zmysle údržbových systémov spoločností ŽSR, ZSSK Cargo a pod. . 

Pre výkon technických kontrol disponuje spoločnosť DMG s.r.o. kompetenciami, osvedčeniami a certifikátmi v zmysle súčastne platnej legislatívy EÚ a SR. Dokumentácia je vypracovaná elektronicky. 

-Bezpečnostné prehliadky NV 

V prípade potreby spoločnosť DMG s.r.o. vykonáva aj bezpečnostné prehliadky nákladných vozňov

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©