- Otryskávanie 

- Striekanie 

- Ostatné technické zariadenia

TECHNOLÓGIE

Otryskávanie 

Otryskávaním sa vykonáva úprava povrchov starých náterových hmôt a hrdze abrazívnym spôsobom

Striekanie/Lakovanie

Nános náterových hmôt bez prachu pri vyhovujúcej okolitej teplote a popis dráhového
vozidla v zmysle požiadaviek objednávateľa. Náter je možné naniesť aj náterom antigrafity.

Ostatné technické zariadenia 

 

Meracie zariadenia potrebné pre revízie dráhových vozidiel v zmysle SÚNV. Skúšobné zariadenia na meranie konštrukčných prvkov dráhových vozidiel. Mobilné vážiace zariadenie pre váženie dráhových vozidiel.   

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©