DMG s.r.o.

DMG s. r. o je spoločnosť, ktorá sídli pri Slovenskom meste Nitra a sústreďuje sa na činnosť v oblasti rekonštrukcie, opráv a údržby dráhových vozidiel, drobnej železničnej mechanizácie a stavebných prác na železničnej sieti, ktorá sa týka prác na koľajovom zvršku a spodku, nástupíšť a zastávok, železničných úrovňových priecestí a protihlukových stien.

Produkty

 
Modernizacia1-01.png
Servis1-01-01.png
ecm1-01.png
2-01.png
cestna1-01.png
posudzovanie1-01.png
3-01.png
ostatne1-01.png

Odvolania, sťažnosti, reklamácie