DMG s.r.o.

DMG s.r.o je spoločnosť, ktorá sídli pri Slovenskom meste Nitra a sústreďuje sa na činnosť v oblasti rekonštrukcie, opráv a údržby dráhových vozidiel.

Produkty

 

TECHNOLÓGIE

- Otriskávanie 

- Striekanie 

- Ostatné technické zariadenia

Odvolania, sťažnosti, reklamácie 

 

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©